Escut de la coral

Benvinguda

Història

Activitats

Agenda

Patrocinadors

Fotografies

Vídeos

El director

Contacteu - Avís legal

Enllaços

Contacteu:

Us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de correu electrònic:


                                                                            secretaria@coralenglantina.org

        President: Feliu Novell

        Vice-presidenta: Meli Arias

        Secretari: Tomàs Mayor

        Tresorera: Maribel Huerto

        Arxivera: Lumi Prieto

        Vocal: Francisco Martínez

        Vocal: Josep Garre

        Vocal: Francisco Jordán

        Vocal: Dolors Oliveras

        Vocal: Bàrbara Keck

Assaigs:

Assagem tots els dilluns i dimecres de 20:00 a 21:30 hores. El nostre local d'assaig és a l'"Espai Cultural Can Bisa".

C/ Montserrat, 8 - 08340 Vilassar de Mar

Si vols venir a cantar amb nosaltres passa qualsevol dilluns o dimecres i ens trobaràs allí.

Adreça postal:

C/ del Carme, 24 - 08340 Vilassar de Mar

AVÍS LEGAL

LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

La CORAL ENGLANTINA, responsable del lloc web, d'ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició de les persones usuàries, el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Núm. 166, així com informar a totes les persones usuàries del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper de persona usuària, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

La CORAL ENGLANTINA es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavís o posar en coneixement de les persones usuàries aquestes obligacions, entenent-se com suficient la publicació al lloc web de la CORAL ENGLANTINA.

  1. DADES IDENTIFICACIÓ
  1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part de les persones autores. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.fcec.cat.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic secretaria@coralengalntina.org.

  1. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de Cookies

Aquest lloc web no utilitza cookies.

Política d’enllaços

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

  1. NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOG

La CORAL ENGLANTINA us agraeix el vostre interès per fer ús dels nostres canals de participació. Els comentaris són una via de participació per a tots els usuaris d'aquest mitjà.

Si voleu participar en els nostres blocs, haureu d'acceptar aquestes regles:

1. Responsabilitat de l'usuari. En participar en els blogs de la web ets l'únic responsable dels missatges que difonguis a través d'aquells, garantint a la CORAL ENGLANTINA la total indemnitat davant qualsevol reclamació que pogués plantejar-se per tals conceptes.
En el cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l'usuari garanteix que n'és el propietari o compta amb l'autorització del propietari per difondre'l en els Blogs. I s'eximeix la CORAL ENGLANTINA de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

2. L'usuari haurà, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s'ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d'ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s'ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blogs.

3. L'usuari haurà de respectar a la resta d'usuaris. L'usuari ha de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions dels altres usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blogs.

4. La CORAL ENGLANTINA es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats en els blocs de la web d'acord amb els termes i mitjans convenients sense que per això correspongui a l'usuari cap tipus de compensació.

5. La CORAL ENGLANTINA no és responsable del publicat en els blogs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l'usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

6. La CORAL ENGLANTINA no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blogs de la web, podent modificar-lo, suspendre'l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

7. En el cas que un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blogs de la web per part d'altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de la CORAL ENGLANTINA, a través del correu electrònic secretaria@coralenglantina.org, indicant en la referència de l'assumpte "moderació de blogs", perquè la CORAL ENGLANTINA pugui moderar o eliminar els mateixos.

8. L'usuari mantindrà indemne a la CORAL ENGLANTINA enfront de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-pels missatges que l'usuari hagi difós en els blogs o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització per l'usuari dels blogs de la web.

Direccions IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet.

    5. ACIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a Barcelona.